30. Патронен празник в ПБУ „Иван Вазов“ – 27.01.2018г.