Добре дошли! Wellcome!

Първо българско училище „Иван Вазов“ е регистрирано по ПМС 334 и работи по програмите на МОН за български училища в чужбина

ПМС ЗА БЪЛГАРСКИТЕ НЕДЕЛНИ УЧИЛИЩА В ЧУЖБИНА


 „Ivan Vazov“ First Bulgarian School in Northern Ireland is registered by PMS 334 and works with the Ministry of Education programs for Bulgarian schools abroad


5-2


13