29. Посещение на Mr Paul Martin CBE, Почетен консул на РБългария, в ПБУ „Иван Вазов“ – 20.01.2018г.