39. Тържество и „Ден на таланта“ послучай завършване на учебната година – 09.06.2018г.