33. Отбелязване на St Patrick`s Day – 17.03.2018г.