25. Откриване на учебната 2017/2018 година – 09.09.2017г.