Хибридна форма на обучение – междинна комбинирана форма, която комбинира възможностите на дистанционното и редовното обучение. В нея една част от материалите се преподава в клас, а друга се преподават чрез електронна интернет учебна платформа, с която разполага училището, основана на Moodle. www.u4ili6teto.bg/armagh

В хибридна форма дистанционните ученици имат синхронни учебни часове и се обучават в реално време с преподавателя, който заедно с учениците от реалната класна стая преподава. Хибридната форма на обучение предоставя на обучаващите се натоварена програма с гъвкавостта, от която се нуждаят. Възможностите да се споделя и обменя информация чрез дистанционното обучение, без да се губи връзката и основата на практическото обучение ни дава хибридната форма на обучение. То е в основата за по-добро управление на времето (time management), за личен избор-кога и как да учите, както и за гъвкавост- откъде да се включите в онлайн учебните занятия.

« на 5 »