дата: 07.05.2021г.

автор: г-жа Валентина Стефанова

Асоциация „Българска култура и образование“ набира педагогически персонал за учебната 2021/2022 година, за следните специалности:

  • Учител по български език
  • Учител по БЕЛ – прогимназия/гимназия с квалификация българска филология
  • Учител по История и География
  • Ресурсен учител и/или асистент (работа с деца със СОП)

Основни отговорности:

Планиране, организиране и провеждане на образователен процес в присъствена и електронна форма на обучение, класно ръководство.

Работно време (начин на работа):

  • Присъствено събота и/или неделя
  • Дистанционно-електронно: седмични дни между 16:30-19:30ч

Работно време (продължителност): до 8 часа седмично.

Работата е подходяща за кандидати с учителска правоспособност, ресурсни учители. Умения за работа с компютър: Обработка на училищна информация, съставяне на електронни образователни ресурси, разработка и дизайн на електронен курс (в Moodle/Google Classroom/Teams) са предимство.

Шофьорски умения – препоръчителни.

Документи:

Мотивационно писмо, Диплом за завършено образование и учителска правоспособност; сертификати и удостоверения от допълнителни квалификационни и краткосрочни курсове в това число за компютърна грамотност и електронно обучение.

За контакт и кандидатстване: bgschoolni@gmail.co.uk

г-жа Валентина Стефанова Директор на ПБУ „Иван Вазов“