За нас

Първо българско училище в Северна Ирландия отвори врати на 12 септември 2015г, гр. Арма.

Горди и щастливи сме, че има училище, където нашите деца да изучат богатството на българския език!

Училището е основано под егидата на организация АБКО (Асоциация Българска Култура и Образование) /ABCE (Association Bulgarian Culture and Education), регистрирана по местното законодателство на Северна Ирландия.

В нашето училище се обучават деца от български и смесен произход на възраст от 4 години, а техни преподаватели са специалисти с висше педагогическо образование.

С най-топли чувства ви очакваме в

Първо българско училище “Иван Вазов”!


Директор: Валентина Стефанова

Родителски комитет (преизбран на 7.09.2019):

Председател: Кирил Пенчев

Зам.председател: Радослава Иванова

Секретар: Александър Георгиев

Зам.секретар: Недялка Иванова Кларк

Касиер: Теодора Серафимова

Зам.касиер: Марияна Образцова