За нас – About us

Първо българско училище в Северна Ирландия отвори врати на 12 септември 2015г, гр. Арма.

Горди и щастливи сме, че има училище, където нашите деца да изучат богатството на българския език!

Училището е основано под егидата на организация АБКО (Асоциация Българска Култура и Образование) /ABCE (Association Bulgarian Culture and Education), регистрирана по местното законодателство на Северна Ирландия.

В нашето училище се обучават деца от български и смесен произход на възраст от 4 години, а техни преподаватели са специалисти с висше педагогическо образование.

С най-топли чувства ви очакваме в Първо българско училище „Иван Вазов“!


The first Bulgarian school in Northern Ireland was opened on 12th September 2015 in the town of Armagh.

We are proud and happy to have a school where our children are learning the wealth of Bulgarian language!

The school was founded under the aegis of ABCE (Association Bulgarian Culture and Education), registered according to the local legislation of Northern Ireland.

Our school will train pupils with Bulgarian and mixed origin and their teachers will be specialists with university pedagogical education.

We are looking forward to seeing you in „Ivan Vazov“ First Bulgarian School!