40. Откриване на учебната 2018/2019 учебна година – 08.09.2018г.