ABCE – АБКО

ABCE-Slider-Image-new

АБКО – Асоциация Българска Култура и Образование е организация с нестопанска и благотворителна цел.

Основната цел на организацията е да управлява и развива Българско училище “Иван Вазов”.
АБКО поема цялата отговорност във връзка с дейностите на Българско училище “Иван Вазов”.
Другите цели на организацията са свързани със съхраняването и популяризирането на българските традиции, език и култура, както и комуникация между българската и други култури в Северна Ирландия.

За контакт: e-mail: abce.ni@yahoo.co.uk

Web site: www.abce-ni.co.uk

Facebook: www.facebook.com/AssociationBulgarianCultureAndEducation/