дата: 07.05.2021г.

автор: г-жа Валентина Стефанова

Уважаеми родители, моля потвърдете пред класните ръководители желанието си за обучение през учебната 2021/2022. Краен срок за записване на настоящи наши деца и ученици е до 15.06.2021г.

За записано се счита всяко дете заплатило таксата в този срок. След тази дата се записват само нови ученици. При запълване на присъствената форма на обучение в паралелките няма да се записват допълнително деца.

 • Детски групи (от 3 год. до 5+год)-15
 • Подготвителна група (“Четвърта”- 6-7 год.) -10
 • 1.клас -15
 • 2.клас -20
 • 3.клас -20
 • 4.клас -15
 • 5.клас -15
 • 6.клас -15
 • 7.клас -10
 • 8.клас -10
 • 9.клас -5
 • 10.клас -5
 • 11.клас -5
 • 12.клас -5
 • В хибридна форма на обучение : дистанционна синхронна форма с частично присъствени часове, ще се приемат допълнителен брой ученици в малки групи (до 6 ученици за ниво/клас).

През учебната 2021/2022 ще се предлагат следните форми на обучение:

 • Присъствена (Детски и подготвителна групи, Начална образователна степен 1.-3. клас, Гимназиална и прогимназиална степен 4.-12. клас)
 • Хибридна: дистанционна с частично присъствени часове (4.клас-12.клас)
 • Дистанционна индивидуална форма на обучение.

Ако решите ученикът да прекъсне обучението си, задължително трябва да попълните Заявление за отписване. Очаквайте повече подробна информация за формите и таксите за обучение през 2021/22 в страничките на училището.

ВНИМАНИЕ! Всички класни ръководители трябва да представят списък на учениците, които продължават обучението си през 2021/2022 не по-късно от 12:00 ч на 15 юни 2021 пред г-жа Стефанова.