Учебен ден 08.10.2021г

« на 15 »

Учебен ден 16.10.2021г.

  • Пети клас направиха обиколка на българските пещери
  • Шести и девети клас направиха макет на Средна Стара планина
  • Трети клас правиха тесто за хляб
  • И вече всички третокласници знаят на кого казваме “Богданка”… и научихме още една българска народна приказка “Мързеливата мома”.
« на 11 »

Учебен ден 23.10.2021г.

Учебен ден 06.11.2021г.


16.11.2021г.

Първите климатограми на осмокласници