Учебни занятия

Учебната 2018/2019 година започва на 8 Септември 2018г.

Учебните занятия в Българско Училище “Иван Вазов” се провеждат в събота.


Времетраене на учебните часове:

coming soon