Учебни занятия

Учебната 2018/2019 година започва на 8 Септември 2018г. в 10:30ч.

Учебните занятия в ПБУ “Иван Вазов” се провеждат:

Училище в Арма – в събота – от 10:15

Филиал в Портадаун – в петък – от 15:30 до 19:30


Document-page-001