Учебни занятия

Учебната 2017/2018 година започва на 9 септември в 10:30 часа.

Учебните занятия в Българско Училище “Иван Вазов” се провеждат в събота.


Времетраене на учебните часове:

Детска група (3-4 години) – от 10:30 до 12:20

Подготвителна група – от 10:30 до 13:10

Първи клас:

  • Първи срок – от 10:30 до 14:40

  • Втори срок – от 10:30 до 15:30

Втори клас:

  • Първи срок – от 10:30 до 13:50

  • Втори срок – от 10:30 до 14:40

Трети клас – от 10:30 до 15:30

Четвърти клас – от 10:30 до 15:05

Пети, шести и седми клас – от 10:30 до 16:00