Учебни занятия

Учебните занятия в ПБУ “Иван Вазов” се провеждат в събота в гр.Арма.