Такси за учебната 2021/2022 година

Присъствена или хибридна форма на обучение: Такса за 1 дете/ученик: £225

За две деца от едно и също семейство: £400

Индивидуална синхронна дистанционна форма на обучение: £3000 (за 120 учебни часа )


Такса за извънкласни дейности и кръжоци

(Септември 2021 – Май 2022 по програма)

  • Музикален инструмент
  • Народно пеене
  • Народни танци
  • Арт ателие
  • Театрален клуб

Такса за всеки отделен клуб за учебната 2021/2022:

За ученици записани в училището за учебната 2021/2022 година: £80

За участници (деца от 9 до 17 години, които не посещават училището): £160


Откриване на учебната година – 4.09.2021г.

Начало на учебните занятия – 11.09.2021г.


Банкови данни:

Бенефициент/Име на сметката: Association Bulgarian Culture and Education (ABCE)

Account Number: 81746092

Sort Code: 09-01-28

Account Bank: Santander UK plc

BIC: ABBYGB2LXXX

IBAN: GB02ABBY09012881746092


Таксата може да се заплати:

  • чрез онлайн банкиране или превод в Santander Bank (Задължително посочете име и дата на раждане на детето)
  • в брой срещу издадена разписка (свържете се с нас на посочения в контакти e-mail)

Таксите подлежат на промяна, в зависимост от очакваните финансирания.