Такси и плащания – Fees and payments

Таксата за учебната 2020/2021г. за едно дете/ученик за един клас и една форма на обучение е:

The annual fee for the 2020/2021 school year for one child/student for one class and one form of education is:

£225.00


Банкови данни: / Bank details:

Бенефициент/Име на сметката (Beneficiary/Account Name):

Association Bulgarian Culture and Education (ABCE)

Account Number: 81746092

Sort Code: 09-01-28

Account Bank: Santander UK plc

BIC: ABBYGB2LXXX
IBAN: GB02ABBY09012881746092


Таксата може да се заплати: 

  • чрез онлайн банкиране или превод в Santander Bank (Задължително посочете име и дата на раждане на детето)

  • в брой срещу издадена разписка (свържете се с нас на посочения в контакти e-mail)


 Таксите подлежат на промяна, в зависимост от очакваните финансирания.


The fee can be paid:

  • through online banking or transfer Santander Bank (must indicate name and date of birth of the child)

  • cash against receipt issued (contact us by e-mail)

Fees are subject to change depending on the expected funding.