АБКО

Асоциация „Българска култура и образование“ е организацията, която основа нашето училище.
Основната ѝ цел е рзвитието и управлението на ПБУ „Иван Вазов“.

МОН

Първо българско училище „Иван Вазов“ е регистрирано по ПМС 90 (Постановление на Министерски Съвет) и работи по програмите на МОН за български училища в чужбина.

За нас

Първото българско училище в Северна Ирландия отвори врати на 12.09.2015г.
Нашето училище с гордост носи името „Иван Вазов“!
Мотото ни е „На крилете на знанието“!

Записване

Записването за Учебната 2021/2022 година се осъществява с подаване на заявление и заплащане на пълния размер на годишната такса. Крайният срок е 30.06.2021г.