МОН

ПБУ „Иван Вазов“ е регистрирано по ПМС 90 (Постановление на Министерски Съвет) и работи по програмите на МОН (Министерство на Образованието и Науката) за български училища в чужбина.

За повече информация посетете страницата „Постановление на Министерския съвет за българските неделни училища в чужбина“: