Посещение на Mr Paul Martin CBE, Почетен консул на РБългария, в ПБУ „Иван Вазов“ – 20/02/2018