04.09.2021г. – 10:30 часа

Откриването на учебната година ще се проведе на посочения адрес:

Windmill Ave, Armagh BT60 4BR

Mount Saint Catherine’s Primary School


Най-учтиво ви молим:

  • Да проучите предварително мястото на откриването
  • Да Не паркирате пред сградата на училището
  • Да носите маски

На откриването ще получите информационен пакет с указания и инструкции за новата учебна година.


Учебният процес стартира на 11.09.2021г. на обичайния арес на училището:

Armagh Business Centre, Office 57, 2 Loughgall Road, Armagh, BT61 7NH

Относно организцията на обучение в училището в Арма: В присъствена форма – всяка събота в съответствие с работния календар на училичето ще учат всички ученици от ДГ, ПГ, начален, прогимназиален и гимназиален етап на обучение.


С най-топли чувства ви очакваме в задружното семейство на ПБУ „Иван Вазов“!