Новини – News

Уважаеми родители, предстои радостно събитие във Вашето семейство – детето Ви ще прекрачи прага на едно българско светилище в чужбина. То ще се понесе на крилете на знанието и ще стане част от голямото задружно семейство на ПБУ „Иван Вазов“, гр. Арма, Северна Ирландия. Очакваме всички Вас на 5 Септември, за да стартираме новата учебна година. Нашето училище е с нов адрес:

Armagh Business Centre, 2 Loughgall Road Armagh BT61 7NH

В първия присъствен ден – 5 Септември ще се срещнем с всички ученици и техните родители от училищата в гр.Арма и гр.Енискилен по график и съответния учител, който ще посрещне учениците.

9:20 – 10:30Детска и Подготвителна Групи влизат през малък вход от пред на сградата (бяла врата), Учители Гергана Йорданова, Анита Стефанова

9:30-10:304 клас влизат през голям вход от вътрешната страна на сградат, Учител Валентина Стефанова

9:15-10:30 – 3 клас влизат през малък вход, Учител Айсел Исуфова

9:40-10:30 – 8,9,10,11 клас влизат през голям вход, Учител Таня Вълчанова

10:30 – 11:00 Дезинфекция на учебните помещения

11:00-12:30Тържествено посрещане на първи клас, влизат през голям вход от вътрешната страна на сградата. Директор Валентина Стефанова, Учител Нина Станкова

12:30-13:00 Дезинфекция на помещенията

13:00-14:30 – 2 клас влизат през голям вход от вътрешната страна на сградата, Учител Нина Станкова

13:00-14:30 – 6 клас – влизат през малък вход, Учител Айсел Исуфова

13:15-14:30 – 5 клас – влизат през голям вход,вътрешна страна, Учител Валентина Стефанова

13:15-14:30 – 7 клас– влизат през малък вход, Учител Йорданка Филипова

В КЛАСНИТЕ СТАИ ЩЕ СЕ ДОПУСНЕ САМО ЕДИН РОДИТЕЛ НА УЧЕНИК. МОЛЯ НОСЕТЕ МАСКИ!

Скъпи родители, при първата ни среща ще получите информационен пакет с указания и инструкции за новата учебна година. Стартираме на 12 Септември. Относно училището в Енискилен: при наличие на записани до 4.09.2020г поне 10 деца в начална образователна степен, ще бъде сформирана паралелка. Заповядайте на 5 Септември с графика на 2 клас. При сформирана паралелка, учебните занятия ще започнат на 18.09.2020г.

Относно организацията на обучение в училището в Арма: В присъствена форма – всяка събота в съответствие с работния календар на училището ще учат всички ученици от ДГ, ПГ, и начален етап на обучение. Учениците от гимназиален и прогимназиален етап ще учат в смесена форма, с редуване на присъствено и дистанционно синхронно обучение по график в съответствие с работния календар.

Тази информация изпращаме до всички родители на наши бивши ученици и до всички родители на новозаписаните. Ще се радваме да се срещнем на 5 Септември. За закъснелите от ваканция в България, оставяме отворени вратите си и очакваме да се завърнете до края на Септември.

С Уважение: от екипа на ПБУ „Иван Вазов“