“Ние вече сме грамотни”, празник на първи клас 25/05/2019