Г-жа Валентина Стефанова
Г-жа Йорданка Филипова
 Г-жа Николинка Станкова
Г-жа Айсел Исуфова
Г-жа Гергана Йорданова
Г-жа Таня Вълчанова
Г-жа Галина Хенри
Г-жа Яна Тодорова
Г-жа Петя Драгнева
Г-н Драгни Драгнев
Г-н Добромир Костов

Нашите учители са тук, за да сеят знания и жънат успехите на децата ни – нашето светло бъдеще!