За да подадете заявление за записване в ПБУ „Иван Вазов“:

Изтеглете този файл:

Попълнете го и го изпратете на имейл: bgschoolni@gmail.com

Или

Попълнете електронното заявление. Всички полета отбелязани със *звездичка са задължителни.

Заявление за записване

ЗАЯВЛЕНИЕ 2022/2023
С избиране на опция „Съгласни сме“, вие се съгласявате с нашата Декларация за Поверителност! *
Декларирам с това заявление, че детето ми – ученик/чка в ПБУ „Иван Вазов“, Северна Ирландия ще посещава редовно часовете по български език и литература, история и география по установения от Министерство на образованието учебен план, следвайки учебните програми за училищата в чужбина. Запознат/а съм, че при направени отсъствия и непокриване на задължителния минимум часове по програмите за съответния клас и предмет, издаденото удостоверение може да не бъде признато по силата на Закона за предучилищното и начално училищно образование и ПМС 90 на Република България.