За да подадете заявление за записване в ПБУ „Иван Вазов“, изтеглете файла по-долу, попълнете го в Word и го изпратете на bgschoolni@gmail.com

или попълнете Електронното заявление:

Всички полета отбелязани със звездичка * са задължителни. Ако не попълните някое от тях, заявлението няма да може да бъде изпратено.

ЗАЯВЛЕНИЕ 2021/2022
С избиране на опция „Съгласни сме“, вие се съгласявате с нашата Декларация за Поверителност! *
Декларирам с това заявление, че детето ми – ученик/чка в ПБУ „Иван Вазов“, Северна Ирландия ще посещава редовно часовете по български език и литература, история и география по установения от Министерство на образованието учебен план, следвайки учебните програми за училищата в чужбина. Запознат/а съм, че при направени отсъствия и непокриване на задължителния минимум часове по програмите за съответния клас и предмет, издаденото удостоверение може да не бъде признато по силата на Закона за предучилищното и начално училищно образование и ПМС 90 на Република България.