Заявление за записване – Enrolment Application

Заявление за записване за учебната 2020/2021година
В дистанционна форма ще се приемат само ученици от 1 до 12 клас, които имат личен лаптоп или таблет (някакво устройство).