Заявление за записване

Заявление за записване за учебната 2020/2021година

Заявление за записване за учебната 2020/2021година

В дистанционна форма ще се приемат само ученици от 1 до 12 клас, които имат личен лаптоп или таблет (някакво устройство).