Извънкласни дейности

извънкласни


Часовете по извънкласна дейност (СИП – свободноизбираема подготовка) са предназначени за учениците от първи до седми клас.

Разписание:

Всяка учебна събота от 14:35 до 15:35

Вокално фолклорно пеене

 • Преподавател – г-жа Драгнева
 • Асистент – г-жа Темелкова
 • Място на провеждане – класната стая на 4 клас

Народен музикален инструмент

 • Преподавател – г-н Драгнев
 • Асистент – г-жа Филипова
 • Място на провеждане – класната стая на 6 клас

Народни танци

 • Преподавател – г-н Костов
 • Асистент – г-жа Ангелова
 • Място на провеждане – голямата зала на училището

Театрална група „Развитие на речта чрез театрално изкуство”

 • Преподавател – г-н Ласин
 • Асистент – г-жа Станкова
 • Място на провеждане – класната стая на Подготвителна група

Арт Работилница

 • Преподавател – г-жа Стоянова
 • Място на провеждане – класната стая на 5 клас

Английски език

 • Преподавател – г-жа Леди, г-жа Стефанова
 • Място на провеждане – класната стая на 2 клас