Заявление за отписване – Withdrawal Application

За отписване на ученик от ПБУ „Иван Вазов“, задължително се подава заявление за отписване.

Изтеглете заявлението от линка:

Заявление за отписване от ПБУ „Иван Вазов“.pdf


To withdrawal student from the Ivan Vazov FBS, it is mandatory to submit a Withdrawal Application.

Download the application from the link:

Withdrawal Application.pdf