Записване

Записването за учебната 2020/2021 учебна година се осъществява с подаване на заявление и заплащане на пълния размер на годишната такса.

За първокласници ще се приемат деца, навършващи 6 години в рамките на 2020г. Необходимо е да се представи документ за завършена предучилищна група и/или при липса на такъв, детето трябва да положи изпит за проверка на  готовността за постъпване в първи клас.