Записването за Учебната 2021/2022 година, на нови деца/ученици, се осъществява с подаване на заявление и заплащане на пълния размер на годишната такса.

Краен срок за записване 30.06.2021. След тази дата родителите на всяко дете трябва сами да осигурят учебните комплекти за детето си преди първия учебен ден, като закупят същите с които ще работи дадената паралелка.

За първокласници ще се приемат деца навършващи 6 години в рамките на 2021 година. Необходимо е да се представи документ за завършена предучилищна група и/или при липса на такъв, детето тряба да положи изпит за проверка на готовността за постъпване в първи клас.


За информация за настоящи деца/ученици, натиснете тук: