Записване – Enrolment

Записването за учебната 2020/2021 учебна година се осъществява с подаване на заявление и заплащане на пълния размер на годишната такса.

За първокласници ще се приемат деца, навършващи 6 години в рамките на 2020г. Необходимо е да се представи документ за завършена предучилищна група и/или при липса на такъв, детето трябва да положи изпит за проверка на  готовността за постъпване в първи клас.  


Enrolment for 2020/2021 academic year is done by submitting an application form and paying the full amount of the annual fee.

Primary 1 pupils must be at least 6 years of age in 2020. It is necessary to present a document for a completed pre-school group and/or in the absence of such, the child must pass an entrance exam prior to enrolling in Primary 1.