Записване

Print

Записването за учебната 2018/2019 учебна година се осъществява с подаване на заявление и заплащане на пълния размер на годишната такса.

За първокласници ще се приемат деца, навършващи 6 години в рамките на 2018г. Необходимо е да се представи документ за завършена предучилищна група и/или при липса на такъв, детето трябва да положи изпит за проверка на  готовността за постъпване в първи клас.  

Тестове за готовност на децата за постъпване в първи клас ще се провеждат преди началото на лятната ваканция през месеците май и юни.


Заявление за записване можете да изтеглите от меню

“Заявление за записване”,

или да попълните автоматичната ни форма.