Завършване на учебната 2015/2016 година – 18/06/2016