Завършване на учебната година с “Ден на таланта” 22/06/2019