“Ден на таланта” и завършване на учебната 2017/2018 година 09/09/2018