Въведение

 1. Поверителността на уебсайта ни е много важна за нас и сме ангажирани да я пазим. Тази полица обяснява какво ще направим с личните ви данни.
 2. Съгласието за нашата употребата на бисквитки в съответствие с условията на тази полица, когато посетите сайта ни за пръв път, ни позволява да използваме бисквитки всеки път, в който посещавате уебсайта ни.

Събиране на лични данни

Следните видове лична информация може да бъдат събирани, съхранявани и използвани:

 1. информация като имейл адреса ви, която въвеждате, когато ползвате нашата Форма за контакт;
 2. информация, която въвеждате, когато подавате заявление за записване – например име, адрес, телефон, имейл, дата и място на раждане, ЕГН, здравна информация;
 3. информация, която въвеждате, докато използвате услугите на нашия уебсайт;
 4. информация, съдържаща се във всяка комуникация с нас, изпратена ни чрез имейл или чрез уебсайта ни, включително съдържанието на комуникацията и метаданните;
 5. всяка друга лична информация, която ни изпращате.

Използване на личната ви информация

Лична информация, подадена до нас чрез уебсайта ни, ще бъде използвана за целите, уточнени в тази полица или в съответните страници на уебсайта. Може да използваме личната ви информация за:

 1. администриране на нашите уебсайт;
 2. персонализиране на уебсайта ни за вас;
 3. активиране на употребата ви на услуги, налични в уебсайта ни;
 4. предпазване на уебсайта ни и предотвратяване на измама;
 5. потвърждение на съгласие с нашите правила и условия, ръководени от употребата на уебсайта ни (включително показването на лични съобщения, изпратени чрез услугата на сайта ни за лични съобщения)
 6. други цели.

Ние няма да предоставим личната ви информация на трети лица за техния или нечий друг директен маркетинг без вашето изрично съгласие.

Оповестяване на лични данни

Може да оповестим личните ви данни определени институции и на всеки от нашите служители, както е необходимо за целите, изложени в тази полица.

Може да оповестим личната ви информация:

 1. до степента, в която сме длъжни да го направим по закон;
 2. във връзка с всеки процес или вероятни съдебни производства;
 3. за да установим, упражним или защитим нашите права (включително осигуряване на информация на други лица за целите на предотвратяване на измама);

Освен в случаите, посочени в тази полица, ние няма да предоставим личната ви информация на трети лица.

Запазване на лична информация

 1.  Този раздел излага нашите политики и процедури за запаметяване на данни, които са разработени да подпомагат да гарантираме, че се съобразяваме с правните си задължения за запаметяване и изтриване на лична информация.
 2. Личната информация, която обработваме за каквато и да е цел или цели, няма да бъде съхранявана за по-дълъг период от нужния за съответната цел или цели.
 3. Ще запаметим документи (включително електронни документи), съдържащи лични данни:
 4. До степента, в която законът изисква от нас;
 5. За да установим, упражним или защитим нашите права (включително осигуряване на информация на други лица с цел предотвратяване на измама).

Защита на личната ви информация

 1. Ще предприемем разумни технически и организационни мерки за предотвратяване на загуба, злоупотреба или промяна на личната ви информация.
 2. Ще съхраняваме цялата лична информация, която ни осигурявате.

Изменения


От време на време може да актуализираме тази полица, като публикуваме нова версия в нашия уебсайт. Трябва да проверявате тази страница, за да се уверите, че разбирате всички промени на полицата. Може да ви известим за промените в тази полица, като ви изпратим имейл или чрез личната система за съобщения на уебсайта ни.

Уебсайтове на трети страни


Нашият уебсайт включва връзки към уебсайтове на трети страни и подробности за тях. Ние нямаме контрол и не сме отговорни за политиките за поверителност и практиките на трети страни.

Актуализиране на информация


Молим да ни уведомите, ако личната ви информация, която съхраняваме, има нужда да бъде поправена или актуализирана.