Работиница за мартенички

08.02.2020

« на 9 »

 


Състезание „Левски скок“

15.02.2020

« на 22 »

Завършване на учебната 2019/2020 година

юни 2020

« на 28 »

Откриване на учебната 2020/2021 година

Детска и Подготвителна Групи – 05.09.2020

« на 10 »

Откриване на учебната 2020/2021 година

Първи и Втори клас – 05.09.2020

« на 18 »

Откриване на учебната 2020/2021 година

Трети до Десети клас – 05.09.2020

« на 15 »

Коледа

19.12.2020

« на 39 »