Галерия 2018

Посещение на Mr Paul Martin CBE, Почетен консул на РБългария, в ПБУ „Иван Вазов“ – 20/01/2018

19


Патронен празник в ПБУ „Иван Вазов“ 27/01/2018

20


Тържество и работилница “Баба Марта” 24/02/2018

21


Тържество “140 години от Освобождението” 10/03/2018

22


St Patrick в ПБУ “Иван Вазов” 17/03/2018

28


Пролетни празници 24/03/2018

29


Курс “Първа помощ” за деца 14/04/2018

30