Галерия 2018 – Gallery 2018

Посещение на Mr Paul Martin CBE, Почетен консул на РБългария, в ПБУ „Иван Вазов“

Visit of Mr. Paul Martin CBE, Honorary Consul of Bulgaria, at FBS Ivan Vazov

20/01/2018

« 1 на 11 »

Патронен празник в ПБУ „Иван Вазов“

Celebration of the School`s name – Ivan Vazov

27/01/2018

« 1 на 5 »

Тържество и работилница „Баба Марта“

Martenitsa

24/02/2018

« 1 на 19 »

Тържество „140 години от Освобождението“

3rd March – Bulgarian National Holiday

10/03/2018

« 1 на 4 »

St Patrick в ПБУ „Иван Вазов“

St Patrick Celebration

17/03/2018

« 1 на 12 »

Пролетни празници

Spring Holidays

24/03/2018

« 1 на 8 »

Курс “Първа помощ” за деца

First Aid Training for kids

14/04/2018

« 1 на 21 »

Празник на буквите

Letters Celebration

 28/04/2018

« 1 на 29 »

Концерт по случай 24 МАЙ

Concert to Celebrate 24 May

26/05/2018

« 1 на 61 »

Училищна екскурзия до Vertigo Belfast

School trip to Vertigo Belfast

02/06/2018

« 1 на 10 »

“Ден на таланта” и завършване на учебната 2017/2018 година

Talent Day and The end of School Year

09/06/2018

« 1 на 43 »

Откриване на учебната 2018/2019 година

New School Year 2018/2019

08/09/2018

« 1 на 34 »

Учениците в час

In class

08/09/2018

« 1 на 32 »