25. Откриване на учебната 2017/2018 година – 09.09.2017г.


26. Участие в „Ден на Европа“ – 23.09.2017г.


27. Ден на народните будители – 28.10.2017г.

28. Коледно тържество – 16.12.2017г.


29. Посещение на Mr Paul Martin CBE, Почетен консул на РБългария, в ПБУ „Иван Вазов“ – 20.01.2018г.


30. Патронен празник в ПБУ „Иван Вазов“ – 27.01.2018г.


31. Тържество и Работилница „Баба Марта“ – 24.02.2018г.


32. Тържество „140 години от Освобождението“ – 10.03.2018г.


33. Отбелязване на St Patrick`s Day – 17.03.2018г.


34. Пролетни празници – 24.03.2018г.


35. Курс Първа помощ за деца – 14.04.2018г.


36. Празник на буквите – 28.04.2018г.


37. Концерт по случай 24 МАЙ – 26.05.2018г.


38. Училищна екскурзия до Vertigo, Belfast – 02.06.2018г.

39. Тържество и „Ден на таланта“ послучай завършване на учебната година – 09.06.2018г.