1. Благотворителна среща – 05.09.2015г.


2. Откриване на учебната 2015/2016 година – 12.09.2015г.


3. Програма Еразъм+, Европейски ден на езиците – 26.06.2015


4. Световен културен ден Galbally – 04.10.2015


5. Halloween в ПБУ „Иван Вазов“ – 24.10.2015г.


6. „Коледа по света“, с подкрепата на West Armagh Consortium05.12.2015


7. Коледно тържество – 05.12.2015г.


8. Работилница „Баба Марта“ – 27.02.2016г.


9. Ден на Освобождението 03.03.2016г.


10. „Великден идва в Арма“, с подкрепата на ABC Borough Council – 19.03.2016г.


11. Празник на буквите – 23.04.2016г.


12. Интернационален концерт по случай 24 Май – 24.05.2016г.


13. Завършване на учебната година – 18.06.2016г.