Важна информация

Скъпи родители и приятели на ПБУ “Иван Вазов”

Бихме желали да ви информираме, че:

  • Училището ще бъде отворено за учениците в 10:10ч. сутринта на всяка учебна събота.
  • Всички ученици и деца ще бъдат посрещани пред сградата на училището и съпроводени до класните стаи от своите ръководители и възпитатели в 10:10ч. сутринта.
  • В случай на лоши климатични условия, учениците ще се събират в салона на училището.
  • Телефонни позвънявания по време, когато учителят или възпитателят е в учебен час са недопустими!
  • Възпитаниците от детска и подготвителна група, съпроводени от своите възпитатели ще бъдат предадени на техните родители на входа на училището в 13:35ч.
  • Учениците от I до X клас, в края на учебните часове, ще бъдат съпроводени от учител до входа на училището.
  • Родители няма да се допускат в сградата на училището, освен в случаи на: предварително уговорен приемен час, родителски срещи по класове или общи за училището, училищни тържества и събития.
  • Училищната сграда ще се заключва в 10:30ч. и ще остане заключена до края на учебния ден.
  • Срещи с Директора на училището, училищния касиер, класен ръководител или възпитател е задължително да бъде след предварително уговорен час.
  • Не се колебайте да споделите идеи и препоръки или да направите своите запитвания към всеки един от нас! Заедно можем да постигнем повече за доброто образование на нашите деца!

Успешна учебна година на всички!